Tại Sao Tôi Bỏ Giáo Hội Công Giáo? (Why I left the Catholic Church)

Live
1:00 pm
to 2:00 pm
Friday
Tiếng Việt

Trong hơn ba thập niên qua, số tín hữu bỏ giáo hội Công Giáo đã đến mức báo động, và giới trẻ vẫn tiếp tục thờ ơ với đức tin Công Giáo. Nguyên nhân tại sao? Và ta làm gì để giải quyết được vấn nạn này (trước khi ảnh hưởng con cái Việt Nam)? In the last three decades, the number of Catholics who left the Church is alarming, and the young people continue to be unresponsive to the Catholic faith. Why? And what can we do to resolve the problem (before affecting our Vietnamese youth)?