Phương Pháp Dạy Giáo Lý (Catechetical Methods)

Live
1:00 pm
to 2:00 pm
Saturday
Tiếng Việt

Trong khóa này, chúng ta cùng nhau thử quan sát một lớp giáo lý mẫu cho người trẻ, rồi từ đó cũng nhau tìm hiểu một vài phương pháp hữu hiệu có thể vừa chuyển trao sứ điệp Tin Mừng, vừa đánh động con tim người trẻ. Ví dụ, phương pháp đi từ cảm nghiệm sống, đến việc tưởng nhớ Chúa Giê-su, cách dùng ngôn ngữ của kỹ thuật số, kỹ thuật nghe-nhìn, nghệ thuật kể chuyện, cách dùng âm nhạc, mỹ thuật, nhóm, và không gian thánh, như Hội Đồng Giáo Hoàng Về Thăng Tiến Việc Tân Phúc Âm Hóa giới thiệu trong chương VII – “Phương Pháp Huấn Giáo”, của cuốn Chỉ Nam Huấn Giáo mới, được ban hành ngày 23.3.2020. In this course, we will try to observe a model catechetical session for young people, and then together learn about some effective methods that can both transmit the Gospel message and touch the hearts of young people. For example, the method of going from human experience, to memory of Jesus, the use of digital language, audio-visual technology, storytelling, music, art, group, and sacred space, as the Pontifical Council